Manou Boom
Oog voor een Ander

Individuele ondersteuning 

Helpen bij dagindeling

Helpen bij contact zoeken met mensen in uw omgeving

Begeleiden bij activiteiten buitenshuis

Hulp met digitale media

Hulp bij administratie, financiën, en budgetcoaching ( gediplomeerd)

Hulp bij bellen naar overheid, gemeentelijke en zorg instanties, arts of ziekenhuis

Begeleiden naar arts, fysiotherapie e.d.